Privatumo politika

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS

2022 m. liepos 26 d. Vilnius

MB Mokas inovacijos, juridinio asmens kodas 305894436, rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR/GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą? Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? MB Mokas inovacijos Įmonės kodas: 305894436 Adresas: Ąžuolų g. 10, Avižieniai, Vilniaus r. El. pašto adresas: info@mokasinovacijos.lt Tel. Nr.: +37064643374

Kodėl renkate informaciją apie mane? Mes norime saugoti Jūsų kontaktinius duomenis bei informaciją, kurią pateikėte pirkdamas paslaugas iš MB Mokas inovacijos, kad galėtumėme Jums siųsti informaciją apie Jūsų užsakymus, jų vykdymo progresą ir kitą susijusią informaciją su Jūsų vaiko/globotinio veiką, paslaugos teikimo laikotarpiu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? Savo kontaktinius duomenis (telefonu numerį ir elektroninio pašto adresą), kad galėtumėme su Jumis susisiekti, 3 punkte numatytais atvejais; Visą informaciją apie savo vaiko/globotinio sveikatos sutrikimus ir specialiuosius poreikius. Ši informacija mums reikalinga, kad galėtumėme įvertinti ar esame tinkamai pasiruošę reaguoti sveikatos sutrikimo suaktyvėjimo atveju (pvz.: epilepsijos priepuolio ir kt.).

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių? Iš kitų šaltinių informacija nėra renkama. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? Mes renkame informaciją, nes: davėte sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.).

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate? Automatiniai sprendimai nėra ir nebus priimami. Profiliavimo veiksmai su Jūsų turimais duomenimis nėra atliekami.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane? Informacija perduodama tik valstybinėms-biudžetinėms įstaigoms, jei to jos reikalauja.

Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų? Ne.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane? Jūsų informaciją saugome 1 metus, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 7.5 punktu.

Kokios mano teisės? Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (sąlygos ar išimtys šiai Jūsų teisei nėra taikomos); Teisė pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie jus; Teisė pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie jus; Teisė pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie jus; Teisė pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie jus ar jos ištrynimą; Teisė ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje; Teisė pateikti prašymą išeksportuoti jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą įstaigą/bendrovę; Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.